Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o.

Sme znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov a odbor Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. Evidenčné číslo znaleckej organizácie je 900278.
Znaleckej činnosti sa venujeme od roku 2002.

Poskytujeme služby v týchto oblastiach: 

Činnosti 
znaleckej organizácie

Činnosti ekonomického 
a organizačného poradcu

Znalci

Ing. Jozef Greňo PhD.

Odbor: Ekonómia a manažment
Odvetvie: Financie Ing. Jozef Mesároš

Odbor: Ekonómia a manažment
Odvetvie: Financie Ing. Ingeborg Čavargová

Odbor: Stavebníctvo
Odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností 


 Ing. Ján Brenišin

Odbor:  Stavebníctvo 
Odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností 


Ing. Robert Gombár

Odbor: Stavebníctvo
Odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností 


 Ing. Jaroslav Ďaďo PhD.

 Odbor: Priemyselné vlastníctvo
Odvetvie: Priemyselné vlastníctvo

Odbor: Ekonómia a manažment
Odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, Financie

 Ing. Ľubomír Antonín

 Odbor: Cestná doprava
Odvetvie: Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel

 

Výskumný ústav riadenia 
hodnoty podniku s. r. o. 
Česká 15, 831 03 Bratislava Nové Mesto  
IČO: 50 256 343 
Tel.: 02 / 44 64 29 67

E-mail: znalectvo@vurhp.sk