Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o.

Sme znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov a odbor Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. Znaleckej činnosti sa venujeme od roku 2002. Evidenčné číslo našej znaleckej organizácie je 900278.

Poskytujeme služby v týchto oblastiach: 

Činnosti znaleckej organizácie Činnosti ekonomického a organizačného poradcu Činnosti ekonomického
a organizačného poradcu

Sme znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov a odbor Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. Znaleckej činnosti sa venujeme od roku 2002. Evidenčné číslo našej znaleckej organizácie je 900278.

Na stránke sa pracuje

Znalci

Ing. Jozef Greňo PhD.
Zodpovedná osoba za výkon 
znaleckej činnosti a znalec

Odbor: Ekonómia a manažment
Odvetvie: Financie

Ing. Jozef Mesároš
Koordinátor projektov 
a kontaktná osoba

Znalectvo a Ekonomika podnikov 

Ing. Robert Gombár
znalec

Odbor: Stavebníctvo
Odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností 

Ing. Ingeborg Čavargová
znalkyňa

Odbor: Stavebníctvo
Odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
znalec

 Odbor: Priemyselné vlastníctvo
Odvetvie: Priemyselné vlastníctvo
Odbor: Ekonómia a manažment
Odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, Financie

Ing. Ľubomír Antonín
znalec

Odbor: Stavebníctvo
 Odbor: Cestná doprava
Odvetvie: Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel

Ing. Ján Brenišin
znalec

Odbor:  Stavebníctvo 
Odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností 

Kontaktujte nás

Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. 
Česká 15, 831 03 Bratislava Nové Mesto  
IČO: 50 256 343 
Tel.: 02 / 44 64 29 67

E-mail: znalectvo@vurhp.sk

Ďakujeme za Vašu správu. V krátkej dobe Vás budeme kontaktovať.
Nie je možné poslať správu. Skontrolujte prosím, či ste vyplnili všetky polia. Poprípade nás kontaktujte cez vášho mailového klienta alebo telefonicky.

Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil s  Rozsahom spracovania osobných údajov  a súhlasím, aby moje údaje boli použité výhradne na kontaktovanie mojej osoby za účelom nadviazania pracovného kontaktu.