Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá fyzická/právnická osoba spoločnosti ​Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o., so sídlom Česká 103/15, 831 03 Bratislava, IČO: ​50 256 343, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka ​110595/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:  
– meno a priezvisko / názov spoločnosti,
– adresa,
– e-mail,
– telefónne číslo.
Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom kontaktovania dotknutej osoby. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na ​znalectvo@vurhp.sk, telefonickým kontaktom +421 2  446 429 67 alebo zaslaním listu na adresu:
Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o.  
Česká 15
831 03 Bratislava – Nové Mesto  
Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou ​Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o.  

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo:
– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.